top of page

Privacyverklaring

Vows & Vibes Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Vows & Vibes Events

Anna Blamansingel 148

1102SV AMSTERDAM

+31 (06) 39 67 56 03

vowsandvibes.events@gmail.com

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vows & Vibes Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze services en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website of tijdens een afspraak. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voornaam en achternaam;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Trouwdatum;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadressen;

- Factuurgegevens zoals bankrekeningen;

- Eventuele dieetwensen en of allergieën;

- Lichamelijke beperking;

- Browser-/gebruikersgegevens en analyses;

- Overige wensen en behoeften voor het organiseren van uw droombruiloft of -feest;

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Vows & Vibes Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de overeengekomen dienstverlening naar behoren uit te voeren;

- Het afhandelen van uw betaling;

- U telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het bijhouden van een administratie;

- Voor statistische gegevens en websitegedrag te analyseren die we kunnen gebruiken om diensten aan te bieden en te verbeteren;

4. Bewaartermijn

Vows & Vibes Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij behouden de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en onderaannemers: tot 7 jaar na het huwelijk om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen.
- Persoonsgegevens betreffende gasten: tot 1 jaar na het huwelijk

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Vows & Vibes Events verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het draaiboek wordt alleen gedeeld met degenen die bij het huwelijk werkzaam zijn en dit nodig hebben om hun werk goed uit te voeren.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Vows & Vibes Events maakt op haar website gebruik van cookies, die uitsluitend bedoeld zijn voor de technische functionaliteit van de website, zodat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Cookies worden gebruikt voor metingen, advertenties en optimalisatie.

7. Bekijk, wijzig of trek uw toestemming en gegevens in

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om gegevensoverdraagbaarheid te vragen. U kunt het verzoek sturen naar vowsandvibes.events@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij raden u aan om in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Vows & Vibes Events neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Deborah Huls via vowsandvibes.events@gmail.com.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Vows & Vibes Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld wanneer dit op grond van wet- en regelgeving vereist is. Deze wijzigingen zullen alleen in een aangepaste versie op de website bekend worden gemaakt.

bottom of page